Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Крака / Legs
1. Велоергометър 10мин. / Exercise bike 10min.
2. Клекове / Squat / 3×20
3. Бедрено сгъване /Leg curls / 3×30
4. Руски суинг / Russian swings / 3×15
5. Български клек / Bulgarian squat / 3×15
6. Глутеус ритник / Gluteus kick back / 3×15
7. Хип тръст / Hip thrust / 3×20
8. Махало / weighted lying twist / 3×20
9. Коремни преси / Crunches / 3×30
10. Руско извиване / Russian twist / 3×20
11. Велоергометър 30мин. / Exercise bike 30min.