Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Рамо, крака / shoulder, legs
1. Пътека 10мин. / Treadmill 10 min.
2. Военна преса / Military press / 3×15
3. Отпади / Bcak lunge / 4×15
4. Пек-бек / Peck back /3×15
5. Калф машина / Calf levers / 4×15
6. Повдигане на ръце встрани / Dumbbell front raise and laterall raises / 3×15
7. Клекове /Squat / 4×15
8. Екстензии за кръст / back extensions / 3×15
9. Повдигане на крака от вис / Vertical legs raise/ 3×20
10. Коремни преси на машина / Abdominal press machine / 4×20
11. Пътека 30мин. / Treadmill 30 min.