Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Ден 4/Day 4 – Рамо, трапец / Shoulder, trapeze
1. Изтласкване на дъмбели от седеж / Dumbbell shoulder press / 4×6-8
2. Повдигане на дъмбели встрани, при наклон напред / Dumbbell rear latarel raise / 4×6-8
3. Повдигане на щанга до брадата / Upright rows / 4×8-10
4. Пек-бек / Peck-back machine / 4×6-8
5. Повдигане на ръцете напред / Dumbbell front raise / 4×8-10
6. Повдигане на раменете / Shoulders shrugs / 4×8-10