Ден 1 | Ден 2 | Ден 3

Бицепс, Трицепс / Biceps, triceps
1. Пътека 10мин. / Treadmill 10 min.
2. Сгъване с дъмбели / Dumbbell curl/ 4×12
3. Кик-бек / Kick-back/ 4×12
4. Скотово сгъване / Preacher curl/ 4×12
5. Разгъване на скрипец / Cable pushdown/ 4×12
6. Напади / Lunge/ 4×15
7. Отпади / Back lunge/ 4×15
8. Извивки встрани с дъмбели / Dumbbell side bend/ 3×20
9. Коремни преси / Crunches/ 3×30
10. Повдигане на крака от вис / Vertical legs raise/ 3×20
11. Пътека 30мин / Treadmill 30 min.