Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Ден 3/Day 3 – Крака / Legs
1. Клекове / Сяуат / 4х10-12
2. Лег преса / Leg press / 5×10-12
3. Лег екстензии / Leg extensions / 4×10-12
4. Напади / Dumbbell lunge / 4×12
5. Бедрено сгъване / Leg curl / 4×12
6. Калф машина / Calf levers / 4×10
7. Повдигане на крака от вис / Vertical legs raise / 3×20
8. Извивки встрани с дъмбели / Dumbbell side bend / 3×15