Ден 1 | Ден 2 | Ден 3

Гърди, гръб, рамо / breast, back, shoulder
1. Велоергометър 10мин / Exercise bike 10 min.
2. Пулдаун с широк хват / Pulldown/ 4×15
3. Изтласкване на лост / Barbell bench press/ 4×15
4. Разтваряне на ръцете встрани / Dumbbell lateral raises/ 4×15
5. Гребане /rowing/ 4×12
6. Пек-дек / Peck-deck machine/ 4×15
7. Пек-бек / Peck-back machine/ 4×12
8. V- Преса / V up/ 4×15
9. Туистове / Twists/ 3×20
10. Велоергометър 40мин / Exercise bike 40min.