Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Ден 1/Day 1 – Гърди / Breast
1. Изтласкване от полулег с щанга / Barbell Incline Bench press / 4×6-8
2. Изтласкване от тилен лег / Barbell Bench press / 4×7-8
3. Флайс с дъмбели / Peck-deck / 5×6-8
4. Кросоувър на скрипец / Crossover fly / 4×10-15
5. Повдигане на дъмбели от наклонен лег / Incline dumbbell bench press / 4×7-8
6. Коремни преси с тежест / Crunches with weight / 3×20
7. Извиване на тялото встрани / Barbell side twist / 3×15