Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Бицепс, трицепс / Biceps, triceps
1. Велоергометър 10мин. / Exercise bike 10min.
2. Бицепсово сгъване на долен скрипец / Cable curls
3. Разгъване на скрипец / Cable pushdown / 3×15
4. Бицепсово сгъване с дъмбели / Basic dumbbell curl / 3×15
5. Разгъване с дъмбел зад врат / Dumbbell triceps extension / 3×15
6. Чуково сгъване с дъмбели / Cross body hammer curl / 3×15
7. Кофички на пейка / Triceps bench dips / 3×15
8. Повдигане на крака с топка от лег / Abdominal pikes / 3×20
9. Вертикални коремно-тазобедренни повдигания / Abdominal hip thrusts 3×20
10. Повдигане на крака от вис / Leg raise / 3×20
11. Пътека 30мин. / Treadmill 30 min.