Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Ден 5/Day 5 – Бицепс, трицепс / Biceps, triceps
1. Сгъване с дъмбели / Dumbbell biceps curl / 4×7-8
2. Скотово сгъване / Preacher curl / 5×6-8
3. Концентрирано сгъване / Concentration curls / 5×7-8
4. Изтласкване от лег с тесен хват / Cross-grip bench press / 4×7-8
5. Френско / French extension / 4×6-8
6. Сгъване в стоеж V-скрипец / Cable pushdown / 4×7-8
7. Кофички / Dips / 4х6-8
8. Молитва / Cable kneeling chrunch / 3×20
9. Повдигане на крака от лег / Vertical legs-hip raise 3×20