Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Ден 2/Day 2 – Гръб / Back
1. Пулдаун с широк хват / Cable pulldown wide width grip / 4×6-8
2. Пулдаун с тесен хват / Cable pulldown – narrow grip / 4×7-8
3. Гребане от седеж / Machine row / 4×7-8
4. Екстензия за гръб / Back extension / 4×12-15
5. Гребане с Т-щанга / T-bar row / 4×10-12