Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Ден 4 | Ден 5

Гърди, гръб / Breast, back
1. Велоергометър 10мин. / Exercise bike 10min.
2. Лицеви опори / Push ups / 3 x15
3. Вертикален скрипец / Seated pulldown / 3×15
4. Пек дек / Peck deck / 3×15
5. Хоризонтален скрипец / Seated cable row / 3×15
6. Повдигане на дъмбели от наклонен лег /Incline dumbbell bench press / 3×15
7. Гребане с дъмбел / Dumbbell Bent-over row / 3×15
8. Туистове с лост / Twists / 3×20
9. Извивки встрани / Dumbbell side bende / 3×20
10. Извивки на тялото встрани / Barbell side twist / 3×20
11. Велоергометър 30мин. / Exercise bike 30min.